Categorieën
Nieuws

Workshop profielwerkstukken voor de talen

Het INT herbergt tal van bronnen die bij het schrijven van een profielwerkstuk gebruikt kunnen worden.

Op 9 juni 2022 organiseerde het team van Taalwijs.nu en het Nationaal Platform van de Talen een online Profielwerkstukmiddag voor taaldocenten. Er zijn namelijk weinig leerlingen die een profielwerkstuk schrijven bij een taalvak en weinig taaldocenten hebben ervaringen met het begeleiden daarvan.

Tijdens deze Workshop profielwerkstukken voor de talen presenteerden verschillende instanties het materiaal dat leerlingen en docenten kan inspireren en helpen bij het maken respectievelijk begeleiden van een profielwerkstuk.

Ook het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) droeg zijn steentje bij aan deze middag. Roland de Bonth, onderzoeker bij het INT maar daarvoor twintig jaar lang werkzaam als leraar Nederlands (en als begeleider van profielwerkstukken), legde aan de hand van tien concrete voorbeelden uit hoe je het rijke materiaal van het INT kunt inzetten om een profielwerkstuk te schrijven.

Zijn online workshop ‘Onderzoek in de digitale bronnen van het INT’ is terug te zien op YouTube. Deze video is eveneens te bekijken op Taalwijs.nu. Daar is ook de bijbehorende PowerPoint te downloaden.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.